uebersetzungsdienst - tschechisch

pøeklady nìmèina, pøeklady španìlština, slovenština, pøekladatelská služba, pøekladatel, pøekladatelka, technika, smlouvy, právo, dokumenty, Brémy, tlumoènice, tlumoèník, tlumoèení

Alena Zemanová

Home - Překlady a tlumočení - Ceny a způsob doručení - Kontakt
Impressum

Překlady a tlumočení

Jazyková kombinace

němčina - čeština
čeština - němčina

Překlady

osobní dokumenty (rodný, oddací list apod.)
smlouvy a jiné právnické texty
strojírenství a elektrotechnika
metrologie
medicína
stavebnictví, technika plastových oken 
obchodní korespondence a firemní dokumentace
technická dokumentace
návody k použití, manuály
prospekty a reklamní materiály
jiné překlady dohodou

Tlumočení

němčina
čeština

Korektury

němčina
češtinaTel.: Zeman - 0049 421 53 24 21
E-Mail:
Zeman@uebersetzungsdienst-tschechisch.de