Übersetzungsdienst - Tschechisch

Alena Zemanová 

Home - Překlady a tlumočení - Ceny a způsob doručení
Kontakt
- Impressum  

 

Ceny a způsob doručení


Cena za řádku (normovaná řádka = 55 znaků včetně mezer)

 
od € 1,00


Cena se řídí stupněm obtížnosti překladu a sjednává se s objednavatelem až po obdržení alespoň jedné stránky textu, který má být přeložen. Zachování stejného formátování textu je pro nás samozřejmostí.

 


Cena za slovo (překlady v Across )

€  0,10


Korektury:
hodinová sazba


€ 35,00


Tlumočení:
hodinová sazba podle dohody

 


Ověření překladu:


   5,00


Minimální cena objednávky:


€ 15,00


Výdaje, např. poštovné, telefonáty atd., se účtují zvlášť.

 


Způsob doručení: e-mailem, poštou

 


Platební lhůta: 14 dní od data faktury

 
E-Mail: Zeman@uebersetzungsdienst-tschechisch.de
            
Tel.: Zeman - 0049 421 53 24 21