Impressum

Alena Zeman 
Buntentorsteinweg 126
28201 Bremen

E-Mail: Zeman@uebersetzungsdienst-tschechisch.de


Olga Parkan 
Postfach 10 17 55
60017 Frankfurt am Main


Fax: 0049 - 69 - 95 29 77 24
E-Mail:
Parkan@uebersetzungsdienst-tschechisch.de

 


Omezení ručení:


I přes pečlivou kontrolu nepřebíráme odpovĕdnost za obsah externích zdrojů, za které jsou výlučnĕ zodpovĕdní provozovatelé.


Home