Deutsch - Česky - Español        

 
 

uebersetzungsdienst - tschechisch

překlady němčina, překlady španělština, slovenština, překladatelská služba, překladatel, překladatelka, technika, smlouvy, právo, dokumenty, Brémy, Frankfurt, tlumočnice, tlumočník, tlumočení

Němčina - Španělština 
Alena Zemanová & Olga Parkanová

Home - Překlady a tlumočení - Ceny a způsob doručení - Kontakt
Impressum

Překlady němčina nebo španělština?  U nás bez problémů.
Jsme kolegyně s více než dvacetiletou praxí. Překladatelské a tlumočnické služby poskytujeme profesionálně a kvalitně. Naše spolupráce zajišťuje dodání překladů ve stanoveném termínu. V našem zájmu je předání kvalitního překladu. Proto je nutné, abychom od Vás obdržely všechny nutné údaje k překladu nebo tlumočení. V případech, kdy byl již obdobný text přeložen, je vhodné ho zaslat spolu se zakázkou, aby byla dodržena terminologie. V místě našeho bydliště jsme soudní překladatelky. Sazby uvedené v ceníku jsou informativní. Přesné kondice a cenu si stanoví dotyčná překladatelka dohodou se zákazníkem.

 E-Mail:
Zeman@uebersetzungsdienst-tschechisch.de
            Parkan@uebersetzungsdienst-tschechisch.de

Tel.: Zeman - 0049 421 53 24 21; Parkan - 0049 69 95 29 77 23