Deutsch - Česky - Español         

 
 

uebersetzungsdienst - tschechisch

pøeklady nìmèina, pøeklady španìlština, slovenština, pøekladatelská služba, pøekladatel, pøekladatelka, technika, smlouvy, právo, dokumenty, Brémy, Frankfurt, tlumoènice, tlumoèník, tlumoèení

Němčina - Španělština
Alena Zemanová & Olga Parkanová

Home - Překlady a tlumočení - Ceny a způsob doručení - Kontakt
Impressum

Překlady a tlumočení

Jazyková kombinace

němčina - čeština
čeština - němčina
španělština - němčina
němčina - španělština

Překlady

osobní dokumenty (rodný, oddací list apod.)
smlouvy a jiné právnické texty
strojírenství a elektrotechnika
metrologie
medicína
stavebnictví, technika plastových oken 
obchodní korespondence a firemní dokumentace
technická dokumentace
návody k použití, manuály
prospekty a reklamní materiály
jiné překlady dohodou

Tlumočení

němčina
čeština
španělština

Korektury

němčina
čeština
španělština

 Tel.: Zeman - 0421 53 24 21; Parkan - 069 95 29 77 23
E-Mail: Zeman@uebersetzungsdienst-tschechisch.de
           
Parkan@uebersetzungsdienst-tschechisch.de

Home - Překlady a tlumočení - Ceny a způsob doručení - Kontakt - Impressum