Deutsch - Česky - Español 

 

 

 

 

 

 
 

uebersetzungsdienst - tschechisch

Němčina - Španělština 
Alena Zemanová & Olga Parkanová

Home - Překlady a tlumočení - Ceny a způsob doručení
Kontakt
- Impressum  

 

Ceny a způsob doručení


Cena za řádku (normovaná řádka = 55 znaků včetně mezer)

 
od € 1,00


Cena se řídí stupněm obtížnosti překladu a sjednává se s objednavatelem až po obdržení alespoň jedné stránky textu, který má být přeložen. Zachování stejného formátování textu je pro nás samozřejmostí.

 


Cena za slovo (překlady v Across )
Kontakt: Zeman

€  0,10


Korektury:
hodinová sazba


€ 35,00


Tlumočení:
hodinová sazba podle dohody

 


Ověření překladu:


   5,00


Minimální cena objednávky:


€ 15,00


Ke všem cenám je nutné připočíst  DPH. Ostatní výdaje (např. poštovné, telefonáty atd.) se účtují zvlášť.

 


Způsob doručení: e-mailem, faxem, poštou, kurýrem

 


Platební lhůta: 14 dní od data faktury

 Home - Překlady a tlumočení - Ceny a způsob doručení - Kontakt - ImpressumE-Mail: Zeman@uebersetzungsdienst-tschechisch.de
            Parkan@uebersetzungsdienst-tschechisch.de
Tel.: Zeman - 0421 53 24 21; Parkan - 069 95 29 77 23